Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!Ar Lafar ac ar Bapur. Bob Morris Jones

Ar Lafar ac ar Bapur


--------------------------------------------------------------------------
Author: Bob Morris Jones
Published Date: 01 Jan 1993
Publisher: Centre for Educational Studies, University of Wales
Language: Welsh
Format: Paperback| 293 pages
ISBN10: 1856441490
Dimension: none
Download Link: Ar Lafar ac ar Bapur
--------------------------------------------------------------------------


1.8m ar gyfer yr adnodd ar-lein i roi sylw i Gymraeg cyfoes ar raddfa fawr fathau o siaradwyr o'r Gymraeg ar lafar ac ar bapur ac yn gofnod byw o'r iaith.. Ar Lafar Ac Ar Bapur Cyflwyniad I'r Berthynas Rhwng Yr Iaith Lafar A'r Iaith Ysgrifenedig. Bob Morris Jones. Paperback (01 Jan 1993) | Welsh. Not available for Bydd ystod o dasgau ysgrifennu mewn sawl ffurf, a disgwylir i'r disgyblion ddefnyddio iaith hollol ffurfiol ar bapur ac ar lafar yn ôl y galw. Trafodir themâu megis gwybodaeth yn gynllun ar gyfer rhaglen a chyflawni r rhaglen honno; gallu dethol dysg a gweld pa mor berthnasol ydyw i wahanol gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid Gallu gwneud sawl tasg ar unwaith a gweithio ar nifer o brosiectau ar yr un pryd Sgiliau cyfathrebu cryf ar lafar ac ar bapur Mae'n arfer ganddo bellach eu had-drefnu, eu gweithio a'u cymysgu geiriau a glywsai ar lafar nad ydynt yn y Beibl. Ac mae wedi dechrau gweithio geiriau fel y Canllawiau ar ddelio chwynion a sylwadau mewn gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol 4 Mabwysiadu a Phlant 2002 a fydd yn cael eu trafod yn unol Rheoliadau Gweithdrefn Sylwadau (Cymru) 2014.Cyfeirir at y rhain fel y Gweithdrefnau Cwynion yng ngweddill y testun. Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio`r cynhyrchaid fel cyfanwaith theatraidd, gan sylwi ar yr elfennau hynny sy`n dod at ei gilydd i roi ansawdd ac ystyr arbennig i`r cyfan. Byddwch yn mynychu perfformiadau o destunau theatraidd priodol. ar yr un pwnc, e.e. mae llygod mawr yn ddiddorol neu n broblem datblygu eu gallu i ddarllen testunau di-dor a phytiog yn rhugl ac yn gywir gan fwynhau ymateb iddynt ar lafar ac yn ysgrifenedig v datblygu eu gallu i ddarllen ystod o destunau di-dor a phytiog yn rhugl ac yn gywir gan fwynhau ymateb iddynt ar lafar ac yn ysgrifenedig v Yr oedd hwn, cofiodd, yn enwog am ei ddireidi a'i ffraethineb, am ei gynganeddion cyflym ar lafar ac yn ei bapur, am ei areithiau ysgubol oddi ar lwyfannau Gallu gwneud sawl tasg ar unwaith a gweithio ar nifer o gynigion ar yr un pryd Rhagweithiol a llawn cymhelliant i lwyddo Sgiliau cyfathrebu cryf ar lafar ac ar bapur Sgiliau uwch yng nghyswllt Microsoft Office a'r gallu i ymgyfarwyddo systemau TG newydd yn gyflym Bydd papur un yn canolbwyntio ar waith disgrifiadol, creadigol a mynegiannol, a bydd papur dau yn sylwi ar adeiladu dadl, perswâd a chyfarwyddiadau. Bydd dwy dasg cywiro a gwirio ar bapur 1 sy ïn cyfrannu 5% or holl farciau. Dau Arholiad Allanol, Haf Blwyddyn 11 Maer arholiadau llafar ac ar gliwiau gweledol ac ar gliwiau eraill o fewn y cyd-destun neu ar stori lafar ar gyfrifiadur; defnyddio swits neu ac ati, gan symud ymlaen i sgriblo ar bapur lleoli r sgriblo o fewn gofod diffiniedig (o fewn terfynau r dudalen neu ar ran neilltuol o r dudalen) gan ddangos rheolaeth Contextual translation of "ar lafar" into English. Human wrth ysgrifennu, darllen ac ar lafar. Trafodwyd ai ar bapur neu ar lafar y dylid adrodd i'r Fforwm. dewis gwneud hynny, ac yna trosglwyddo'r wybodaeth i'r cais ysgrifenedig (naill ai ar ffurflen gais ar bapur neu drwy'r system ar-lein).3 1.4 Hyd yn oed os nad ydynt yn gallu darparu cofrestru dros y ffôn a/neu gofrestru personol i bob ymgeisydd, dylai Swyddogion Cofrestru Etholiadol ganiatáu i Jones, B.M. (1993) Ar lafar ac ar Bapur: cyflwyniad i'r berthynas rhwng yr iaith lafar a'r iaith ysgrifennedig. Aberystwyth: y Ganolfan Astudiaethau Addysg. Jones Contextual translation of "ar lafar" into English. Human translations with examples: on, ar welsh, working orally;, verbal repetition. Trafodwyd ai ar bapur neu ar lafar y dylid adrodd i r Fforwm. ar lafar ac yn ysgrifenedig, drwy gyfrwng y Gymraeg; English. Un sy'n gallu blaenoriaethu gwaith ac i gwrdd therfynau amser penodol. Un sy'n gallu Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar, wrth drin pobl, ac ar bapur.